تخفیف ویژه!
کد شناسه :53657

يك لحظه بيشتر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

... دريا هرگز استراحت نمي كرد. رفت و آمد آن گاهي آزارم مي داد، چون هيچ گاه نمي ايستاد و صدايش گاهي صداي اولگا را هم مي پوشاند. فقط بويش تا اتاق ها نمي رسيد ؛ بوي الكل طبي در حال جنگ با باكتري ها ، بوي عرق ملافه ها و ترس از رنج كشيدن، بوي دريا را مي پوشاند. شب هايي هستند كه بلندتراند و بعد از تغيير ساعت مي آيند و در امتداد دريا كشيه مي شوند . ..