تخفیف ویژه!
کد شناسه :53648

خانه نور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

ديگر كاري از من ساخته نيست. هر چه بيشتر مرا مي رند بيشتر عاشقش مي شوم. آتشي كه ما را به اشتياق مي انداخت ، اكنون همچون سرطاني است كه مرا مي جود و من همچنان او را دوست دارم. نمي خواهم با فراموشي، شيمي بيهوه زنده بمانم. بايد از آنچه دوست داريم بميريم بهتر ازاين است كه بيهوده زنده بمانيم. بايد از اين رودخانه لذت برد و خود را در آب انداخت. چرا كه نه؟ اين نا اميدي نيستبلكه هشياري است. من همه چيزم را براي كانديس گذاشتم و همه چيز را باختم. فكر مي كنم او به شيوه ي خودش را دوست دارد ولي وقتي بميرم بيشتر دوستم خواهد داشت. شايد در زندگي چيزهاي زيادي عايدم نشده باشد ولي دليل نمي شود كه من ايده آليست نباشم.