تخفیف ویژه!
کد شناسه :53646

تاجران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در اين نمايشنامه كه قصه‌اي تئاتري است، داستاني به طور همزمان و به دو گونه براي تماشاگران تعريف مي‌شود: سخنان راوي (تنها متني كه در اين كتاب آمده) و سلسله اي از صحنه‌هاي صامت. راوي زني است كه داستان مشكلات روزمره‌اش را مي‌گويد: درد كمرش، روياهاي زن همسايه و دوستش، كارخانه‌ي محلي كه در آستانه ي نابودي است، از جنگ ممكن. آيا روايت او حكايت روزشمار بدبختي ست؟ اما صحنه‌هايي كه اجرا مي‌شوند و متن راوي به تنهايي گويا نيستند؛ اين صحنه‌ها سخنان راوي را تكميل و گاهي در ذهن مخاطب سوال ايجاد مي‌كنند.حرف هاي راوي موضوعي ساده ندارند. گاهي صحنه‌هايي كه اجرا مي‌شوند، سخنان او را تكذيب مي‌كنند.تضميني در اعتماد به راوي نيست. اين حكايت با پوچ‌گرايي راوي تعريف مي‌شود. فراهنجار در واقعيت نفوذ مي‌كند و رفتار اشخاص با گفته‌ها و عرف عمومي در تناقض هستند. هنرمندان اين افسانه ي تئاتري، با اعمال طعنه‌آميز و تراژيك، به يك كمدي سياه روي صحنه جان مي‌بخشند