حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :53607

خدایگانی و بندگی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

این کتاب شامل 4 بخش با عناوین «تاریخ تفسیر یک متن»، «خدا یگانی و بندگی؛ ترجمه و اصل آلمانی»، «تفسیر خدایگانی و بندگی» و «ضمائم و ملحقات» است. کتاب «خدایگانی و بندگی» کتاب دیگری را به همراه خواهد داشت که نام آن «وجدان نگون‌بخت» بوده و در برگیرنده‌ی فصل دیگری از کتاب پدیدار‌شناسی روح است، البته این کتاب که در حال حاضر بر روی میز کاری من قرار گرفته فعلاً تکمیل نمی‌شود چرا که ترجمه‌ی چنین آثاری دشواری‌های خود را داشته و مانند کتاب‌های روز فلسفه نبوده که به زودی قابل تکمیل شدن باشد.