تخفیف ویژه!
کد شناسه :53502

ضربه های شفابخش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

چه می شد اگر مشکلات شما به یکباره از بین می رفتند؟ چه می شد اگر هراس ها و باورهای محدود کننده ای که به زندگی، کار و روابط شما آسیب می رسانند یکدفعه محو شوند؟ در این کتاب راهکارهای جدیدی ارایه شده است که دستیابی به موفقیت را تا حدود زیادی ساده تر می کند. ضربه زدن به نقاط مختلف بدن، ابزاری انقلابی برای رفع هراس ها،تردید ها و تحقق بخشیدن ارزش هاو آرمان ها است. کتاب حاضر راهنمای گام به گام برای غلبه بر موانع و مشکلات زندگی است که شما را از موفقیت دور نگه می دارند.