حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :45858

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم(1)اندیشه های مارکسیستی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم(1)اندیشه های مارکسیستی - وظیفه اندیشه ی سیاسی نه صرفا توضیح علمی بلکه تغییر واقعیت همراه با سرزنش یا تایید اخلاقی بوده است. از همین دیدگاه شاید بتوان گفت که «مارکس» نخستین متفکری بود که با بیان این که: فلاسفه تا کنون جهان را به شیوه های مختلف صرفا تعبیر کرده اند؛ اما مسئله این است که آن را تغییر دهیم، حوزه ی اندیشه ی سیاسی به معنای مدرن آن را روشن کرد. خلاصه آن که اندیشه ی سیاسی، بر خلاف نظریه ی سیاسی، در پی یافتن قانون مندی پدیده ها و یا محدود به قواعد اثباتی علم نیست، هر چند محدود به قواعد منطق است. البته این گفته بدان معنی نیست که اندیشه ی سیاسی لزوما با دستاورد های نظریه و دانش سیاسی متعارض است و...