تخفیف ویژه!
کد شناسه :45858

تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم(1)انديشه هاي ماركسيستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن بيستم(1)انديشه هاي ماركسيستي - وظيفه انديشه ي سياسي نه صرفا توضيح علمي بلكه تغيير واقعيت همراه با سرزنش يا تاييد اخلاقي بوده است. از همين ديدگاه شايد بتوان گفت كه «ماركس» نخستين متفكري بود كه با بيان اين كه: فلاسفه تا كنون جهان را به شيوه هاي مختلف صرفا تعبير كرده اند؛ اما مسئله اين است كه آن را تغيير دهيم، حوزه ي انديشه ي سياسي به معناي مدرن آن را روشن كرد. خلاصه آن كه انديشه ي سياسي، بر خلاف نظريه ي سياسي، در پي يافتن قانون مندي پديده ها و يا محدود به قواعد اثباتي علم نيست، هر چند محدود به قواعد منطق است. البته اين گفته بدان معني نيست كه انديشه ي سياسي لزوما با دستاورد هاي نظريه و دانش سياسي متعارض است و...