تخفیف ویژه!
کد شناسه :53450

هنر تسکین دادن خشم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

علیه خودتان بجنگید. که نمی تواند بر خشم غلبه کند در برابر او در نیمه ی راه شکست است. اگر خشم در اعماق روح به غلیان در می آید، اگر سرانجام باز سر برمی آورد، نخستین نشانه هایش را سرکوب کنید. تا جایی که ممکن است محبوس نگاه اش دارید و باشد که از تمام چشم ها بگریزد. این کار به قیمت تلاش هایی دردناک برایمان تمام خواهد شد، زیرا این شور می خواهد منفجر شود، از چشمانی خون گرفته فوران کند، تمام چهره ی انسان را منقلب گرداند. حال آن که به محض ظاهر شدنش در بیرون بر ما سلطه می یابد. تا اعماق روحمان عقب اش رانیم ، باید که او تحت تسلط باشد، و نه ارباب.