تخفیف ویژه!
کد شناسه :7011

از كوچه سام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين ها گزيده هايي ازحاصل بيش از چهل سال فعاليت حرفه اي ام در مطبوعات است كه بيشترش در زمينه سينما بوده، و اين جلد (در دو دفتر) از ميان نقد فيلم هايايراني و خارجي اانتخاب شده و جلد بعدي حاوي مطالبي در زمينه هاي ديگر ااست ، سينما و غير سينما . چه حرفه دل پذير و شگفت انگيزي! حاضر نيستم آن را با چيز ديگري عوض كنم . بيش از سي سال از اين كارنامه چهل ساله ر كوچه سام گذشته است، خيابان حافظ، منطقه يازده تهران.