تخفیف ویژه!
کد شناسه :53388

خنده در طبقه بيست و سوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين نمايشنامه، طنزي كلامي موقعيتي درباره يخود هنر نمايش در آمريكاي دهه ي پنجاه و اوج دوران مك كارتيسم است، و با لحني گزنده به سياست هاي رسانه اي امريكاي آن دوران (و چه بسا، ساير دوران ها)حمله مي كند. در اين اثر ، مي بينيم كه در وراي هر برنامه ي طنز تلويزيوني، چه اشك ها ريخته مي شود و چه بدن هايي از اضطراب بي كاري به لرزه مي افتند. چگونه افراد براي بقاي خود در صنعت سرگرمي ي جنگند و چگونه با يك سياست گذاري جديد، با وجود تمام توفيقاتشان، از عرصه اين حرفه حذف مي شوند. سايمون در اين جا با نگاهي موشكافانه و انتقادي ، به سراغ صنف خود رفته: نويسندگان نمايش هاي طنز، كه خود سال ها از برجسته ترينشان بوده است.