تخفیف ویژه!
کد شناسه :53309

نام من ريچل كوري - نمايشنامه (31)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

دارم وراجي مي كنم . فقط مي خواهم به مادرم بگويم كه واقعا مي ترسم،و باور بنيادي ام را به نيك ذاتي بشر از دست مي دهم. اين بايد متوقف شود. گمان مي كنم بايد همه چيز را كنار بگذاريم و زندگي مان را صرف متوقف كردن اين وضعيت كنيم. ديگر فكر نمي كنم كه اين يك كار افراطي باشد. من هنوز هم واقعا دوست دارم با آهنگ هاي پت بناتار برقصم و دوست پسر داشته باشم و درباره ي همكارهايم كميك استريپ درست كنم. ولي اين وضعيت را هم مي خواهم متوقف كنم. بي اعتقادي و وحشت چيزي است كه الان حس مي كنم . سرخوردگي. از اين كه اين وضعيت واقعيت محوري دنياي ماست، و ما هم در واقع در آن مشاركت داريم، سرخورده مي شوم.