تخفیف ویژه!
کد شناسه :53301

درکار با گروتفسکی روی حرکات جسمانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب درکار با گروتفسکی روی حرکات جسمانی : ترجمه حاضر، 13 فصل از کتاب (کار با گروتفسکی روی حرکات جسمانی) اثر توماس ریچاردز را دربردارد. لحن ساده و کاربردی متن کتاب در تضاد کامل با پیچیدگی و انتزاعی بودن مقاله ی گروتفسکی است. موضوع مقاله ی ضمیمه مربوط به دوره ی نهایی کار گروتفسکی است که تنها ارتباطی غیرمستقیم با دوره ی ذکر شده در کتاب دارد و...