تخفیف ویژه!
کد شناسه :53277

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی (جلد2)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در این جلد ، نظر بر آن است که تربیت اسلامی ، در زمینه ای علمی و کاربردی، یعنی در رویارویی با مسائل تعلیم و تربیت معاصر، مورد توجه قرار گیرد. مقصود از مفهوم «علمی و کاربردی» به ضرورت، معنای تحت اللفظی آن نیست، بلکه در عرصه ای وسیع تر ، مراد آن است که تربیت اسلامی ، در برابر چالش های نوین، ظاهر شود. از این رو، چالش های مورد نظر، اعم از چالش های نظری و علمی است.