تخفیف ویژه!
کد شناسه :53274

باغ همسايه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

خوليو مندس، نويسنده ميان مايه شيليايي كه شاهد كودتاي پينوشه (11سپتامبر 1973) بوده و چند روزي هم طعم زندان رژيم كودتا را چشيده، خود را به اسپانيا مي رساند تا بنشيند و بر اساس آ، تجربه يكتا رماني بنويسد كه گوي سبقت از همه نويسندگان دوره شكوفايي بربايد. اما زندگي ملال آور و خفت بار در اين تبعيد خودخواسته و نيز پريشان ذهني حاصل از دلبستگي به وطن و مادري محتضر و پسري سركش و بيگانه با پدر ، روز به روز او را از تحقق اين روياي پرشكوه دورتر مي كند. در اين دوزخ بي بار و بر تنها مايه دلخوشي او باغ سبز و خرم همسايه است كه از پنجره اتاقش تماشا مي كند و آن چه در آن باغ مي گذرد يگانه صحنه چشم نواز و خيال انگيز براي اين مرد سودايي است.