تخفیف ویژه!
کد شناسه :53266

دانشنامه جوانمردی (5جلدی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب دانشنامه جوانمردی (5جلدی) : در فرهنگ و تمدن پر افتخار اسلام و ایران، جمعی از وارستگان که دل به معارف غنی اسلامی سپرده بودند درصدر مروت نشستند وعقد فتوت بستند تا خلق را به دست و زبان خویش مرنجانند و خویشتن را در این جهان از جمیع جهانیان فروتر شناسند؛ هرچه دارند، به سخا، از هیچکس واندارند؛ سینه از کبر و کینه پاکیزه سازند؛ و هم با خلق و هم با خدا وفا نگه دارند. کتاب حاضر نگاهی است به ریشه ها و خاستگاه اندیشه این جوانمردان و فتیان، و گشایشی است در راه شناخت و بررسی بن مایه ها و درون مایه های جوانمردی و...