تخفیف ویژه!
کد شناسه :53244

ویوپوینت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر که نتیجه ی تلاش دو کارگردان معاصر آمریکاست می کوشد تا ضمن آشکارسازی فلسفه ی درونی این روش ، دستورالعمل گام به گام و دقیقی را برای استفاده از تکنیک های آن در تمرین ، پیش روی کوشندگان عرصه ی تئاتر بگذارد.