تخفیف ویژه!
کد شناسه :53242

حکایت های قابوس نامه و سیاست نامه - مجموعه ادبیات کهن (7)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامه - مجموعه ادبیات کهن (7) : در این کتاب قابوس‌نامه عنصرالمعالی کیکاووس و سیاست‌نامه خواجه نظام الملک توسی به نثر روان امروزی برگردانده شده است؛ اگرچه آثاری مثل سیاست‌نامه و قابوس‌نامه از لحاظ سبک نوشتاری مربوط به زمانی هستند که فارسی دری تقریبا در مراحل آغازین خود بوده است و...