تخفیف ویژه!
کد شناسه :52995

دانشوران دیروز و امروز(ماری کوری)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب دانشوران دیروز و امروز(ماری کوری) : ماری کوری زندگی خود ر برای بررسی صورتی از انرژی به نام تابش صرف کرد. خود او واژه ی رادیواکتیویته به معنای پرتوزایی را برای توصیف این انرژی ساخت. او چند عنصر رادیواکتیو کشف کرد. پژوهش های او به دانشمندان دیگر کمک کرد تا بفهمد اتم چگونه کار می کند. ماری کوری نخستین بانویی بود که بزرگ ترین جایزه ی علمی جهان را دریافت کرد و...