تخفیف ویژه!
کد شناسه :52984

زیر این نخل بلند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

حضور نمایان فرودسی و شاهنامه ر فضای فرهنگ ایران را عموما کسان و زمینه هایی نمایندگی می کنند که خود در وجوه و جوانب این فرهنگ تاثیری شگرف بر جای گذاشته اند. اگر صحبت از تاثیر شاهنامه بر کسانی امثال خیام، خاقانی ، عطار، سعدی و حافظ و یا حوزه هایی از قبیل ادبیات داستانی باشد، درام نویسی، نگارگری ، خوشنویسی و هنرهای تجسمی باشد، که هست همین می تواند به معنی حضور همه جانبه شاهنامه در شریان فرهنگی ایران باشد زیرا هر کدام زیرا هر کدام از این افراد و زمینه ها بخش عظیمی از مخاطبان آرایی را نمایندگی می کنند و تا هرجا صدای آنها رفته باشد صدای شاهنامه نیز رفته است