تخفیف ویژه!
کد شناسه :52834

اميرزاده ي كاشي ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اميرزاده ي كاشي ها : بدون ترديد، يكي از مهم ترين دستاوردهاي نقد امروز، اعتباربخشي به نظريه ي فرض امكانات معنايي متعدد براي متن ادبي و اعتقاد به آزادي آن در برابر تفسيرهاي گشوده است؛ به نحوي كه مي توان گفت، امروزه، احترام به استقلال متن ادبي و رهاسازي آن از قيد زنجيرهاي معناي قطعي و صرفا وابسته به نيت مولف، به فرايند تازه اي از خوانش تبديل شده است و...