تخفیف ویژه!
کد شناسه :52826

محاسبه رضايت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين كتاب گزاره‌هاي منطقي اقتصادي رفتار فرد را در انتخاب‌هايي كه روزانه با آن روبه‌روست، يعني انتخاب‌هاي سياسي، به كار مي‌گيرد. اين رهيافت با رهيافت فيلسوفان سياسي به مسئله‌ي سياست در زندگي اخلاقي انسان از اين لحاظ تفاوت دارد كه فرض اصلي آن درباره‌ي سازماندهي فردگرايانه جامعه است ـ در اجتماع فرد اصل است، و محاسبات او بر مبناي گزاره‌هاي منطقي اقتصادي كه جنبه‌ي عقلاني دارد، انجام مي‌گيرد. بيوكنن و تالوك در اين كتاب به رشته‌اي از پرسش‌ها پاسخ مثبت مي‌دهند. اين پاسخ‌ها، كتاب آن‌ها را از آنچه در سنت فلسفه‌ي سياسي و نظريه‌ي سياسي رايج است، متمايز مي‌كند. در واقع،‌آن‌ها بين رشته‌ي علوم سياسي و رشته‌ي اقتصاد پيوند برقرار مي‌كنند و كار خود را «بين رشته‌اي» مي‌نامند. اگر منطق اقتصادي در خصوص تصميم‌گيري‌هاي سياسي از سطح قانون اساسي تا كوچك‌ترين تصميم‌گيري‌ها كاربردپذير باشد، در اين صورت شايد بتوان به بسياري از منازعات نظري سياسي پايان داد، يا دست‌كم مبناي بسياري از اختلافات سياسي را منافع اقتصادي دانست