تخفیف ویژه!
کد شناسه :52819

پوکه باز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پوکه باز : بخشی از کتاب- در بسته می شود. میان تاریکی بر صندلی چوبی نشسته پتو را روی شانه هایش کشیده و درخت را نگاه می کند. درختی که پشت پنجره زیر باد و باران کمر خم کرده و شاخه های خیس و بلندش را به زمین و پنجره می کشد. نگران است، نگران این که دور رفته و دیر کرده است. رعد که می ترکد و...