تخفیف ویژه!
کد شناسه :52385

شکار گوسفند وحشی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب شکار گوسفند وحشی : بخشی از کتاب- یک پاراگراف کوتاه بود که توی روزنامه صبح چاپ شده بود. یکی از دوستانم تلفن کرد و برایم خواند. متن برجسته ای نبود. از آن کارهایی بود که یک خبرنگار ناشی تازه از کالج درآمده ممکن است محض دستگرمی نوشته باشد. زمان وقوع حادثه، گوشه ای از خیابان، شخصی در حال رانندگی با کامیون، یک عابر پیاده، یک سانحه و بررسی بی مبالاتی احتمالی و...