تخفیف ویژه!
کد شناسه :52385

شكار گوسفند وحشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شكار گوسفند وحشي : بخشي از كتاب- يك پاراگراف كوتاه بود كه توي روزنامه صبح چاپ شده بود. يكي از دوستانم تلفن كرد و برايم خواند. متن برجسته اي نبود. از آن كارهايي بود كه يك خبرنگار ناشي تازه از كالج درآمده ممكن است محض دستگرمي نوشته باشد. زمان وقوع حادثه، گوشه اي از خيابان، شخصي در حال رانندگي با كاميون، يك عابر پياده، يك سانحه و بررسي بي مبالاتي احتمالي و...