تخفیف ویژه!
کد شناسه :52240

کتاب غاز و اردک(یک جوجه غاز دو جوجه اردک)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب غاز و اردک(یک جوجه غاز دو جوجه اردک) : بخشی از کتاب- این کیه؟ یک جوجه ی غاز- گردن و پاهاش دراز- کنار غاز کوچک- کیه؟ دو جوجه اردک- چی می بینن اون بالا؟- سه تکه ابر زیبا- یه جوجه اومد اون جا- با هم شدن چهار تا- اردکه پنج تا گل دید- یه گل رو با نوکش چید- سه جوجه ی نشسته- با شش تا پای خسته و...