تخفیف ویژه!
کد شناسه :52230

کتاب غاز و اردک(چی بود؟ چی بود؟ کدو بود؟)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب غاز و اردک(چی بود؟ چی بود؟ کدو بود؟) : بخشی از کتاب- چی بود؟ چی بود؟ کدو بود؟ مال کی؟ مال او بود- اونو گرفت با بالش - راستی که خوش به حالش- پس بیا همچی همچین- ما هم بریم پاورچین- تاتی و تاتا کنیم- یک کدو پیدا کنیم- شاید کدوی خسته- تو این سوراخ نشسته- الا کلنگ و تیشه- این جا که جاش نمی شه و...