تخفیف ویژه!
کد شناسه :52165

درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

انقلابي كه فضاي جديدي را توليد نكند پتانسيل كاملش را واقعيت نبخشيده است، اين انقلاب از آن حيث شكست خورده كه نه خود زندگي، بلكه صرفاً روبناهاي ايدئولوژيك، نهادها با دستگاه‌هاي سياسي را تغيير داده است. دگرگوني اجتماعي، براي آنكه به راستي ماهيت انقلابي داشته باشد، بايد زندگي روزمره، و فضاي زندگي را تغيير دهد. «زندگي را تغيير دهيد!» «جامعه را تغيير دهيد!» اين احكام، بدون توليد فضاي جديد هستند و برعكس تا زماني كه زندگي روزمره در بند فضاي انتزاعي، با محدوديت‌هاي بسيار سفت وسختش باقي مي‌ماند، مادامي كه تنها بهبودهايي كه رخ مي‌دهند بهبودهايي تكنيكي در جزئيات هستند (پيشرفت‌هايي در فراواني و سرعت حمل و نقل، يا امكانات رفاهي نسبتاً بهتر)؛ پروژه «تغيير زندگي» چيزي بيش از شعاري سياسي نخواهد بود. مثلاً در جايي كه هيچ نوآوري معمارانه‌اي روي نداده است؛ در جايي كه هيچ فضاي خاصي آفريده نشده است نمي‌توان از سوسياليسم حرف زد. سرمايه‌داري به عنوان يك شيوه توليد توانسته است تضادهاي دروني‌اش را براي يك سده (اگر نگوييم برطرف) كم‌ اثر كند، و در نتيجه در يكصد سالي كه از زمان نگارش سرمايه مي‌گذرد، در دستيابي به «رشد» موفق‌ بوده است. نمي‌توانيم محاسبه كنيم به چه قيمتي، اما مي‌دانيم به چه شيوه‌‌اي: با اشغال فضا، با توليد فضا. در نتيجه بايد بر فرايند توليد فضا متمركز شد. پاره‌هايي برگرفته از توليد فضا و بقاي سرمايه‌داري