تخفیف ویژه!
کد شناسه :52124

ستاره سینما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ستاره سینما : بخشی از کتاب- خانم صمیمی تازه خوابش برده بود که با صدای زنگ تلفن از جا پرید. تمام بدنش یک دفعه خیس عرق شد و طرف چپ سینه اش تیر کشید. چراغ خواب را روشن کرد، لحاف را کنار زد و بلند شد تا تلفن را بردارد. اما تلفن با زنگ سوم قطع شد و خانم صمیمی را بلاتکلیف به جا گذاشت. خانم صمیمی روی تخت نشست و...