تخفیف ویژه!
کد شناسه :45761

هفت قانون معنوي موفقيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هفت قانون معنوي موفقيت : اگرچه عنوان اين كتاب هفت قانون معنوي موفقيت است، مي توان آن را هفت قانون معنوي زندگي ناميد، زيرا همان اصولي را عرضه مي كند كه طبيعت براي آفرينش هر چيز در بعد مادي- هر آنچه مي بينيم و مي شنويم و استشمام مي كنيم، مزه مي كنيم و لمس مي كنيم- از آنها سود مي جويد و...