حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :6780

تاریخ اندیشه در چین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر نه تاریخ فلسفه است و نه تاریخ صرف،بلکه سیر تطور فکری چینیان است از کمی پیش از روزگار کنفوسیوس تا به قدرت رسیدن مائو و اندکی پس از آن.این گزارش خوشخوان و روان،به زبان غیر فنی،به قلم یکی از بزرگترین چین شناسان غربی نگاشته شده است و در آن آرا و عقاید نحاه های مهم فکری چین،همچون پیروان کنفوسیوس،منسیوس،مو دزو،هسون دزو،دائویی ها،بودایی های چین و نوکنفوسیوسی ها در سیزده فصل برای خواننده ی عام نقل و شرح شده است...