تخفیف ویژه!
کد شناسه :6780

تاريخ انديشه در چين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حاضر نه تاريخ فلسفه است و نه تاريخ صرف،بلكه سير تطور فكري چينيان است از كمي پيش از روزگار كنفوسيوس تا به قدرت رسيدن مائو و اندكي پس از آن.اين گزارش خوشخوان و روان،به زبان غير فني،به قلم يكي از بزرگترين چين شناسان غربي نگاشته شده است و در آن آرا و عقايد نحاه هاي مهم فكري چين،همچون پيروان كنفوسيوس،منسيوس،مو دزو،هسون دزو،دائويي ها،بودايي هاي چين و نوكنفوسيوسي ها در سيزده فصل براي خواننده ي عام نقل و شرح شده است...