حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :6775

پسرکی با پیژامه ی راه راه(رقعی)چشمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

به آرامی به سوی پنجره رفت ، به این امید که شاید از آنجا بتواند سراسر راهی را که به برلین می انجامید ببیند،خانه اش و خیابان های دوروبر آن و میزها را ،که مردم دورش می نشینند و نوشیدنی هایشان را می خورند و برای هم داستان های سرخوشانه تعریف می کنند.برای این آرام می رفت که نمی خواست سرخورده و نومید شود.اما آن جا فقط اتاق کوچک یک پسر بچه بود و تنها آنقدر از او فاصله داشت که تا به خود بجنبد و قدم از قدم بردارد به پای پنجره رسیده بود... -از متن کتاب-