تخفیف ویژه!
کد شناسه :6775

پسركي با پيژامه ي راه راه(رقعي)چشمه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

به آرامي به سوي پنجره رفت ، به اين اميد كه شايد از آنجا بتواند سراسر راهي را كه به برلين مي انجاميد ببيند،خانه اش و خيابان هاي دوروبر آن و ميزها را ،كه مردم دورش مي نشينند و نوشيدني هايشان را مي خورند و براي هم داستان هاي سرخوشانه تعريف مي كنند.براي اين آرام مي رفت كه نمي خواست سرخورده و نوميد شود.اما آن جا فقط اتاق كوچك يك پسر بچه بود و تنها آنقدر از او فاصله داشت كه تا به خود بجنبد و قدم از قدم بردارد به پاي پنجره رسيده بود... -از متن كتاب-