تخفیف ویژه!
کد شناسه :45739

از كاه كوه نسازيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از كاه كوه نسازيد : چگونه زندگي كردن يكي از مسائلي است كه همواره ذهن انسان ها را به خود مشغول نموده است. هركسي راهي را شناخته است و به ديگران توصيه مي كند؛ گاهي راه هاي خوبي كه زندگي افراد را به مراتب بالاتر، عشق، سلامتي روحي و رواني بيشتر ارتقا مي دهد و گاهي نيز راه هاي بد و منفي اي كه زندگي افراد مستعد را به سوي سقوط و شكست سوق مي دهد و...