تخفیف ویژه!
کد شناسه :51207

زن ها - من مادرم همسايه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

امروزه مقوله‌هايي چون «بازنمايي»، «جنسيت» و «سياست بدن» از مباحث مهم در عرصه مطالعات انساني و فرهنگي است. مباحثي از جمله پرداختن به اين موضوع كه بازنمايي‌ها اصولاً و اكثراً بر اساس زندگي‌هاي واقعي ساخته نمي‌شوند، در مورد جنسيت، نقش‌ها و تجربه‌هاي جنسيتي برجسته‌تر هستند. در عرصه هنر نيز، بازنمايي‌هايي از زن كه به توليد و بازتوليد نقش‌هاي جنسيتي معيني دامن مي‌زنند و سعي در ارائه تصويري يكدست و آرماني از زن در جوامع معاصر دارند، با واقعيت زندگي روزمره زنان فاصله زيادي دارند. اين مجموعه نقاشي نشان مي‌دهد كه فرهنگ ديگر متني يكدست و ساده نيست، و اينكه درون يك فرهنگ صداهاي بسياري همواره سر مي‌كشند و با يكديگر به تنش برمي‌خيزند و همه و همه به اين نتيجه مي‌انجامند كه در جهان معاصر از تكثر فرهنگ گريزي نيست.