تخفیف ویژه!
کد شناسه :51153

استانيسلاوسكي و تاثير آن بر تئاتر ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب استانيسلاوسكي و تاثير آن بر تئاتر ايران - متاسفانه در دورانی که تجربه گرایان بزرگ قرن بیستم در زمینه ی بازیگری با الهام از آثار استاد، راه و روش خود را برگزیده اند و از این طریق بر بازیگری کشورشان تاثیر مثبت گذارده اند، در همان ایام در ایران کسی که مدعی آموزش آثار «استانیسلاوسکی» و معرفی او به ایرانیان است راهی در پیش می گیرد که نه تنها کمکی به امر بازیگری نمی کند، بلکه با تلاش جهت تخریب دیگران تمامی انرژی خود را در راهی معکوس به کار می گیرد. به ناچار به برخی از این مسائل خواهیم پرداخت که معلوم شود چرا استانیسلاوسکی هیچ گاه به درستی در ایران معرفی نشد و فرصت های آموزشی صرف چه چیزهایی شد و...