تخفیف ویژه!
کد شناسه :51145

جغرافياي من و تو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جغرافياي من و تو : بخشي از كتاب- در روز اول سپتامبر، دنيا در تاريكي فرورفت. اما لوسي پترسون كه به ديوار فلزي آسانسوري تاريك تكيه زده بود، امكان نداشت از گستردگي اين واقعه خبر داشته باشد. آن زمان حتا به خيالش هم نمي آمد كه خاموشي فراتر از اين ساختماني است كه تمام عمرش را در آن زندگي كرده و...