تخفیف ویژه!
کد شناسه :50833

برج فرازان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برج فرازان - ( برج فرازاني ) كه در دوران عظمت تمدن اروپا بر پا داشته شد بنايي بود برآمده از حشمت و شكوه و شور و زيبايي و نيز سرداب هاي تاريك. ساكنان برج، در قياس با عصر آينده، روزگاري سپري كردند توام با اتكاي به نفس و اطمينان و اميد بيشتر، جلال و جاه و زيبايي و بريز و بپاش زيادتر، آسايش و فراغ خاطر و خرمي بالاتر، لذت فزون تر از همنشيني و گفت و شنود با يكديگر، ستم و رياي گسترده تر، بينوايي و نياز سخت تر، احساسات ( از جمله احساسات دروغين و سطحي ) وافرتر، در برابر بيمايگي بردباري كمتر، از كار احساس غرور ژرف تر، از مشاهده ي طبيعت وجد  شديدتر و نشاط و شادابي سرشار تر. دنياي آن روزگار از بسياري چيزها برخوردار بود كه بايد اكنون از كف رفته  محسوب شود، صرف نظر از اين كه چه به جاي آن به دست آمده است و...