تخفیف ویژه!
کد شناسه :45693

فرهنگ معاصر عربي-فارسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب فرهنگ معاصر عربي-فارسي - اثر حاضر بر اساس كتابي تدوين شده است كه هنوز هم مشهورترين فرهنگ عربي - انگليسي ميان غربيان است.
دانشمند آلماني؛ ( هانس ور ) سال ها پيش از جنگ جهاني دوم بر آن شد كه لغت نامه اي بر اساس زبان فصيح رايج در جهان عرب گرد آورد.
توجه خاص مجامع علمي آمريكا به اين فرهنگ مولف را برآن داشت كه با همكاري ( ميلتون كوان ) در پي ترجمه آن به انگليسي نيز برآيد.
در برگردان اين قاموس به فارسي كوشش شده است در چارچوب عالمانه اي كه مولف به دست داده، معادل هايي مقبول در فارسي معاصر انتخاب شود. همچنين به دليل اين كه در دهه هاي اخير انبوهي اصطلاح و كلمه تازه در زبان عربي پديد آمده است، برآن بوده ايم به ياري فرهنگ هاي  تازه عربي - انگليسي، فرانسه، فارسي كاستي هاي آن جبران شود؛ اين افزوده ها به حدود 5000 واژه و اصطلاح بالغ مي شود و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب فرهنگ معاصر عربي-فارسي : اين كتاب، بر اساس فرهنگ عربي - انگليسي دانشمند آلماني؛ ( هانس ور ) سال ها پيش از جنگ جهاني دوم بر آن شد كه لغت نامه اي بر اساس زبان فصيح رايج در جهان عرب گرد آورد.