تخفیف ویژه!
کد شناسه :50152

دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان : در اینکه اخوان‌الصفا چه کسانی بودند و چه مذهب داشتند، علما و مورخان را اختلاف است و این بدان سبب است که اخوان، می‌کوشیدند تا حقیقت امر و نام خود را از دیگران مخفی دارند. آنچه مسلم است این است که ایشان جماعتی از شیعیان باطنی به طور عموم و از اسماعیلیان به طور خصوص بودند. مرکز فعالیتشان بصره بود و...