تخفیف ویژه!
کد شناسه :45655

متفكران بزرگ جامعه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب متفكران بزرگ جامعه شناسي : آشنايي با بيست و يك تن از مهم ترين و پرنفوذترين جامعه شناساني كه نقشي موثر در تكامل اين علم داشته اند، از زبان نويسندگاني كه خود از چهره هاي برجسته ي اين رشته در زمان ما شمره مي شوند. چارچوب بررسي ئدر مورد همه ي شخصيت هاي مطرح شده يكي است ودر هر بخش ابتدا انگيزه هاي و عوامل موثر در فكر و كار متفكران مورد بحث بررسي شده و...