تخفیف ویژه!
کد شناسه :50009

آرمان شهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آرمان شهر : آرمان شهر مفاهیمی نظیر مکان، هویت و سیاست در اندیشه اجتماعی معاصر را که مبنای نظریه های مولف است، دربردارد. این نظریه ها، چارچوب نظری جدیدی را ارائه می دهد تا به تفسیر روابط، هویت، فضا و مکان و ساختار اقتصادی و سیاسی در قلمرو مطالعات شهری و زندگی شهر بپردازد. از این رویکرد می توان سامان یافتن شهر در فضاهای چندگانه و هویت های مرکب و آمیخته و نیز مرزهای انعطاف پذیر را بررسی کرد و...