تخفیف ویژه!
کد شناسه :47576

بسته آموزشی نی سازه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توانایى تجسم فضایى خود را افزایش دهید. با نى‌ها و اتصال‌هاى این بسته آموزشى مى‌توانید بسیارى از شکل‌ و حجم‌هاى هندسى و غیر هندسى را بسازید. راهنماى همراه این بسته آموزشى تعدادى از شکل‌هایى را که مى توان با این نى‌ها ساخت را نشان داده است. مى توانید روش ساخت را بخوانید و بسیارى از شکل‌هایى را که در ذهن دارید بسازید. این بسته آموزشى براى کودکان کمتر از 6 سال مناسب نیست.