تخفیف ویژه!
کد شناسه :47302

هنر مذاکره کلید کسب توافق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب هنر مذاکره کلید کسب توافق : در هر شغل و جایگاه اجتماعی، انسان عصر حاضر ناگزیر از ایجاد و حفظ رابطه با جامعه ی خویش است. آن چه نیاز انسان را برآورده می سازد در اغلب اوقات در اختیار دیگران است و برای کسب ان چاره ای جز توافق نیست. مذاکره فرآیندی با هدف ایجاد وضعیتی جدید، که طرفین به تنهایی قادر به خلق ان نیستند، یا حل مسئله یا مناقشه ی موجود میان طرفین است. مذاکره محدود به جلسات بین المللی، تجاری، حقوقی وجلسات رسمی دیگر نمی شود و...