تخفیف ویژه!
کد شناسه :47207

خودت داستانت را بساز(4)ردپای سرخ پوستی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب خودت داستانت را بساز(4)ردپای سرخ پوستی : بخشی از کتاب- هوا گرگ و میش است و سپیده صبح هنوز نزده است همه ی مردم روستا خواب هستند و تو بیرون روستا ایستاده ای و از دور به آن نگاه می کنی.هفته ها است باران نباریده است. نهرها کم کم در حال خشک شدن هستند. گندم ها، کدو و غلات همه زرد و پژمرده شده اند و...