تخفیف ویژه!
کد شناسه :46924

قصه فی فی(کیک کدوبرای دیگلی)خشتی-ذکر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب قصه فی فی(کیک کدوبرای دیگلی) : فی فی مهربان در واقع، همان گل فراموشم نکن است، همان گل کوچولویی که برگ های ریز و خوشگل آبی دارد. فی فی خیلی باهوش است، همه را دوست دارد، و آشپزی و باغبانی هم می کند. اما با این که اسمش فراموشم نکن است، گاهی چیزهایی را فراموش می کند که باعث دردسرش می شوند. البته حواس پرتی فی فی کارهای او را بامزه تر می کنند. بخشی از کتاب- صبح 1پاییزی قشنگی بود. فی فی فراموشم نکن و بامبی مشغول مرتب کردن باغچه بودند. فی فی زیرلبی با خودش گفت: او، پس کجاست؟ و...