تخفیف ویژه!
کد شناسه :46368

ايران سرزمين مهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ايران سرزمين مهر : چيزي كه مسلم است ايران را در هيچ مجموعه اي نمي توان گردآورد، اين را زماني فهيميدم كه بيش از سه ميليون كيلومتر در اين سرزمين شگفت آميز گشتم، نوشتم و عكس و تصوير گرفتم و به ناچار ايران را جهاني در يك مرز ناميدم برخي اين عنوان را نپذيرفتند، اما همچنان اصرار دارم كه كشورم را جهاني بنامم در يك مرز و...