تخفیف ویژه!
کد شناسه :45036

هلاكت عقل به وقت انديشيدن(رقعي)نگاه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هلاكت عقل به وقت انديشيدن : زبان شعر: به هر حال، آنچه طبيعي تر به نظر مي رسد اين است كه شعر يك هنر زباني است، هنري است كه عوامل مادي اش را واژه ها مي سازند و در اين معني، گاهي شاعر را فقط كاتب كلمه ها مي دانيم، كلمه هايي كه اساسي ترين ابزار و مصالح كارگاه شعري اويند و...