تخفیف ویژه!
کد شناسه :44556

داستانهای شاهنامه-از پادشاهی هرمزتا غروب دولت ساسانی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب داستانهای شاهنامه-از پادشاهی هرمزتا غروب دولت ساسانی : شاهنامه قصه همدلی ها، همراهی ها و مبارزه با نامردمی ها و دیوان است، دیو سپید و دیو اکوان قصه نیست، افسانه نیست، واقعیت است، امروز در همین روزگارمان دیوان مردمی خوار در کمین نشسته اند تا از خود غافل شویم، فرو بلعیده شده ایم و شاهنامه می آموزدمان چگونه با این دیوان مقابله کنیم و...