تخفیف ویژه!
کد شناسه :44239

اطلس تاريخي قرن بيستم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اطلس تاريخي قرن بيستم : بي‌راه نيست اگر قرن بيستم را پيچيده‌ترين دوراني بدانيم كه جهان به خود ديده است؛ دوران امپرياليسم، ظهور لنين، جنگ جهاني اول، به قدرت رسيدن هيتلر، جنگ جهاني دوم، استعمارزدايي، تشكيل سازمان ملل متحد، فروپاشي كمونيسم، و سرانجام دو جنگ خليج فارس. قرن بيستم دوران بلواي عظيم سياسي بود و، در عين حال، يك مرحله انتقالي پرشتاب. اطلس تاريخي قرن بيستم با نگرش تازه‌اي كه در اختيار مخاطب مي‌گذارد به او كمك مي‌كند تا از تاريخ و رويدادهاي قرني سردرآورد كه، براي نخستين بار، به‌راستي سراسر جهان را تحت تأثير خود قرار داده بود و...